Pul nesvrstanih novinskih agencija

Pul nesvrstanih novinskih agencija (engleski: Non-Aligned News Agencies Pool, NANAP) je bio jedan sustav suradnje između novinskih agencija iz nesvrstanih zemalja, koji je trajao od 1975 do sredine 1990-ih. NANAP je u početku vodio, financira, i podržani od strane Jugoslavije, Tanjug, a okupio brojne državnom vlasništvu vesti organizacija, posebno u Africi i južnoj Aziji.

To je bio poznat po mnogo različitih prevoda, kao što su Novinske agencije bazen za nesvrstanih zemalja, Konzorcij nesvrstanih novinske agencija i Zajednička agencija nesvrstanih zemalja.

NANAP je osniovan krajem 1974 i delovanje je započeo u januaru 1975, u početku s nizom vesti koje su sadržavale izjave i čestitke od strana svojih šefova država. Zamisao je bila inspirana mnogim zalaganjima za novu ravnotežu svetskih vesti od ranih 1970-ih u Pokretu nesvrstanih, kao i tokom debate o Novom svetskom informacijskom i komunikacijskom poretku (NWICO). Kasnije je domaćin tih rasprava bio UNESCO, a kulminirale su u usvajanju MacBrideovog izvještaja na 20. konferenciji u Beogradu, 1980.

U međuvremenu jr NANAP djelovao kao međunarodna, kolaborativna, besplatna i institucionalna saradnje između novinskih agencija iz Trećeg sveta. Njegov glavni cilj je bio da osigura vlastite medije sa vestima koje će biti nepristrane - ili, u najgorem slučaju, pristrane u smislu vlastitog pogleda na svet - te ponuditi antihegemonijske vesti o zemljama u razvoju.

Tanjug je u svemu tome imao vodeću ulogu, ne samo držanjem i posudbom opreme, tehničara i obukom novinara iz nerazvijenih, siromašnijih zemalja. Iako pul nije imao službeno sedište, većina delovanja u prvim godinama se odvijala u Beogradu.

Ostale aktivne agencije u Pulu nesvrstanih su bili Magreb Arabe Presse (Maroko), tuniski TAP, iračka INA i iranska IRNA.

NANAP je počelo slabiti nakon što je 1980. godine NWICO prebačen pod okrilje UN-a, pod UNESCO-a. Ali, nakon što su SAD i Velika Britanija izašla iz članstva u organizaciji, inicijativa je izgubila financijsku potporu i pretrpjela bojkot od strane zapadnih institucija koje su podržavale slobodno tržište.

Godine 1980. Maršal Tito je umro, a novi jugoslovensko rukovodstvo se usredotočilo na druge priorite. Iste godine su Irak i Iran započeli su svoj osmogodišnji rat, a NANAP je i INA-i i IRNA-i služio kao bojište propagandnog rata.

Iako uglavnom neaktivan, pul je formalno postojao na čelu s IRNA-om do sredine 1990-ih, a zatim na čelu s malezijskom Bernamom do 2005. godine kada kada je na ministarskoj konferenciji o informacijama pozvano na stvaranje Mreže vesti NAM koja će naslediti NANAP.