Puč 18. fructidora

Državni udar 18. fruktidora V godine Republike naziv je za događaj od 4. septembra 1797. godine kada su generali Napoleon Bonaparta i Lazar Oš zbacili vlast prvog Direktorijuma. Deo je Francuske revolucije.

Državni udar 18. fruktidora pete godine Republike

Istorija

uredi

Napoleon je otvoreno zaobilazio naređenja Direktorijuma. Vlast Direktorijuma bila je razbijena, izuzev u desetak departmana. Samo je jedanaest novih konventovaca ponovo izabrano u savete. Kriza između novog saveta i Direktorijuma mogla je biti rešena na dva načina: obraćanjem na narod kao II godine ili obraćanjem na armiju. Bonaparta i Oš prihvatili su drugu opciju. Bonaparta je pribavio dokaze o Pišegrijevoj izdaji. Oš je svojim jedinicama naredio da krenu na Pariz. Direktorijum se našao na milosti i nemilosti Napoleona. Osamnaestog fruktidora (4. septembra 1797.) Pariz je zauzela vojska. Pišegri i dvanaest poslanika su uhapšeni i zatvoreni u Templ. Karno je morao pobeći. Ponovo na snagu stupaju represivne mere protiv emigranata i sveštenika. Ukinuta su 42 lista. Opet je odobreno otvaranje klubova. Državni udar 18. fruktidora naneo je snažan udarac sistemu liberalne Republike zasnovanom prema ustavu III godine.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Albert Soboul; Francuska revolucija, Naprijed, Zagreb (1966)