Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež (Zagreb)

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je suvremena zdravstvena ustanova za liječenje psihički oboljele djece i mladeži do 18 godina, koja je u vlasništvu grada Zagreba, i jedina je takva ustanova u Republici Hrvatskoj. Bolnica se nalazi blizini centra grada, u neposrednoj blizini Britanskog trga. Zgrada bolnice je stara više od sto godina.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Lokacija
Koordinate: 45°48′54.2″N15°57′47.5″E
MjestoZagreb
(Kuku­ljevićeva 11)
DržavaHrvatska
Linkovi
Web stranica bolnice
Karta

O bolnici uredi

Od sirotišta za djecu, nastalog prije devedeset godina, bolnica je vremenom rasla u modernu psihijatrijsku ustanovu za liječenje djece i mladeži. Bolnica je tokom proteklih godina adaptirana i dograđivana kako bi mogla udovoljiti sve većim potrebama liječenja bolesnika. Posebno se to odnosi na zadnjih nekoliko godina od 2004. kada je sav unutarnji prostor adaptiran, uređen i opremljen kako bi bolesnici i osoblje bolnice imali što bolje uvjete za provođenje uspješnog liječenja.

Dograđena je jedna etaža na bolničkom odjelu što je omogućilo razdvajanje djece školske dobi od adolescenata. Istodobno je izgrađen i novi prostor za liječnike u kojem se mogu kvalitetno provoditi individualni i grupni terapijski rad. Cijeli bolnički odjel, smješten na dvije etaže, u potpunosti je adaptiran, ugrađena su neprobojna stakla, sigurnosni sistem, kompletna klimatizacija, te adaptirani svi sanitarni čvorovi. Nabavljen je novi uredski i bolnički namještaj te je uređen namjenski prostor za provođenje radne terapije i socioterapije.

Specijalističko-konzilijarni odjel i prijamna ambulanta su isto tako adaptirani, kompletno klimatizirani i opremljeni novim namještajem, što je podiglo standard li­ječenja i provođenja terapije. Nabavljen je novi, savremeni EEG aparat koji omogućava još veći broj kvalitetnih elektroencefalografskih snimanja za djecu i odrasle. Bolnica je u potpunosti informatizirana gdje se putem kompjutorske mreže rade timske obrade bolesnika kao i poslovi stručnih službi bolnice.

U liječenju djece se primjenjuju tehnike individualne, grupne i bihevioralne psihoterapije, psihofarmakoterapije, socioterapije itd., koje su prilagođene dobi djece a u radu s roditeljima primjenjuje se bračna i obiteljska psihoterapija. U bolnici se provodi kontinuirana edukacija kadrova i to stalni nadzor nad terapijama koje provode naši liječnici a u svrhu kvalitetnijeg i učinkovitijeg liječenja bolesnika. Istovremeno sa djelatnicima bolničkog odjela provode se Balint-ove grupe koje nam omogućuju bolji timski rad i razumijevanje bolesnika.

Odjeli uredi

Bolnica ima ukupno 65 zaposlenika. Bolnica obavlja poslove iz svoje djelatnosti u okviru sljedećih odjela:

Bolnički odjel uredi

Bolnički odjel je važan sastavni dio Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. ­­­Kapacitet odjela je 37 postelja, s time da je odjel podijeljen na dva pododjela, koji su smješteni na dvije etaže. Omladinski poodjel ima kapacitet od 21 postelju, a na njemu se liječe adolescenti u dobi od 15 - 18 godina. Unutar omladinskog odjela su i dvije sobe za skrb akutnih bolesnika sa direktnim nadzorom i nadzorom putem videokamerama.

Dječji pododjel je kapaciteta 16 kreveta, a predviđen je za dobnu grupu od 6 do 14 godina, a u sklopu kojeg je također jedna soba za skrb djece sa akutnim psihičkim dekopmpenzacija. Prijemi na odjel se obavljaju po prethodnom dogovoru, no odjel je otvoren za prijem hitnih pacijenata (akutna psihotična stanja, suicidalnost i sl.) kroz 24 sata.

Indikaciju za hospitalizaciju predstavljaju osim akutnih stanja (psihoze, depresije, suicidalnost, krizna stanja, agresivnost koja ugrožava pacijenta i okolinu) i svi ostali emocionalni i psihički problemi djece i mladeži (ADHD, anksiozni poremećaji, OKP, poremećaji hranjenja, poremećaji ponašanja), a kod kojih, zbog bilo kojeg razloga, nije moguće provoditi ambulantno ili liječenje u dnevnoj bolnici, ili su se pak isti postupci pokazali nedostatnima.

Na odjelu se njeguje holistički pristup pacijentu, te se dijagnostika vrši uzimajući u obzir organske, psihološke i socijalne aspekte u genezi poremećaja. Za svakog pacijenta se određuje poseban terapijski plan, i primjenjuje naprikladniji postupak ili postupci. Terapijski postupci se određuju prema vrsti poremećaja, a uključuju psihodinamski orijentiranu psihoterapiju (individualnu i grupnu), bihevior-terapiju, socioterapiju, "milje-terapiju", radno-okupacionu terapiju, defektološku terapiju i psihofarmakoterapiju.

Struktura tima bolničkog odjela: psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, psiholog, defektolog-logoped, socijalni radnik, radni terapeut, viši medicinski tehničar, medicinske sestare i tehničari i administrator. Rad na odjelu je trosmjenski, s time da se terapijski postupci provode tokom čitavog dana (u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni).

Dnevna bolnica - Odjel za psihijatriju i psihoterapiju djece i mladeži uredi

Dnevna bolnica radi na ekonomičnim osnovama, dijete i dalje živi unutar svoje obitelji a tokom dana boravi u Dnevnoj bolnici. Terapijski tim čini: psihijatar, subspecijalist dječje adolescentne psihijatrije; psiholog; defektolog; socijalna radnica; srednje medicinske sestre ili tehnicari; viša medicinska sestra; radni terapeut. Članovi terapijskog tima djeluju unutar prostora od 200 m2 koji je je suvremeno opremljen s TV, videom, računalom, ali i stolnim nogometom, stolnim tenisom te aparatima za relaksaciju tijela i duha. Kapacitet: 40 djece i mladeži u dvije smjene. Dob: od 5 godina do 18 godina.

Terapijski tretmani koji se provode u okviru Dnevne bolnice:

  • individualna psihoterapija, sa djecom do 10 godine terapija igrom, terapija crtanjem, psihodrama, sa djecom preko 10 godina individualni psihodinamski razgovori koji se približuju psihoterapiji odraslih uz respektiranje razvojnih aspekata djece i mladeži.
  • grupna psihoterapija, "male grupe" do 10 godina, "velike grupe" od 10 do 18 godina
  • bračna i obiteljska psihoterapija, nuklearna obitelj na okupu, grupe roditelja jedan put heftično.
  • psihodrama
  • autogeni trening
  • okupaciona i radna terapija

Odjel liječi poremećaje socijalnog ponašanja, školski neuspjeh, školsku fobiju ,hiperaktivnu djecu, bolesti ovisnosti, eksperimentiranje sa "mekim drogama", ali ne liječi heroinski ovisnu mladež, depresivni poremećaj, prepsihozu, tikove, opsesivno kompulzivni poremećaj, konverzivnu neurozu, disocijativni poremećaj, noćne strahove, separacijski strah, elektivni mutizam, grizenje noktiju, neorgansku enurezu i enkoprezu itd. ­

Specijalističko-konzilijarni odjel s prijamnom ambulantom uredi

Specijalističko–konzilijarni odjel je samostalni odjel u okvirima bolnice, nastao praktično od prvih dana osnivanja bolnice. Već odavno je poznato da se liječenje djece i mladeži ne može provoditi samo na klasičan način putem stacionarnog liječenja, nego se treba kada god je to moguće primjenjivati ambulantni tretmani, jer oni omogućuju da se dijete ne izdvaja iz svojeg okruženja nego ostaje unutar obitelj i šireg društva a na tretmane dolazi samo u zakazane termine a to je najčešće jedanput heftično.

Specijalističko–konzilijarna služba, ili tzv. ambulante, danas u Bolnici djeluju na prostoru od oko 250 m2. Osnovu rada čini timski pristup koji se u dijagnostici njeguje praktično od prvih dana osnivanja Bolnice. Na navedenom prostoru Bolnice djeluje ukupno devet samostalnih ambulanta (četiri psihijatrijske, dvije psihološke, i dvije defektološke. U njima se obavljaju pregledi i ambulantni tretmani kod kojih nije indicirano bolničko liječenje, odnosno trijaža u odgovarajuće odjele (Bolnički ili odjel Dnevne bolnice).

Djelatnost Specijalističko–konzilijarne službe tokom godina znatno se proširila i diferencirala. Uz dijagnostički i terapijski rad s djecom i adolescentima koji manifestiraju razne psihičke smetnje, provodi se i edukacija nastavnoga osoblja u školama i vrtićima, a u okviru preventivnih programa i stručnih predavanja.

Odjel liječi poremećaje socijalnog ponašanja, školski neuspjeh, školsku fobiju, hiperaktivnu djecu, bolesti ovisnosti, depresivni poremećaj, prepsihozu, tikove, opsesivno kompulzivni poremećaj, konverzivnu neurozu, disocijativni poremećaj, noćne strahove, separacijski strah, elektivni mutizam, grizenje noktiju, neorgansku enurezu i enkoprezu itd.

Struktura tima: psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentnen psihijatrije, psiholog, defektolog-logoped, neurolog i EEG dijagnostika.

U specijalističko konzilijarnom odjelu pacijenti se naručuju za timsku obradu unutar tekućeg mjeseca.

Elektrofiziološki odjel s neurološkom ambulantom uredi

Neurofiziološka služba s kompjutoriziranim EEG aparatom nalazi se u okvirima prostora Bolnice kao samostalna dijagnostičko-terapijska djelatnost. Dijagnostičko-terapijski tim čine:neurolog za djecu i odrasle i EEG tehničar. Ambulanta je savremeno opremljena kompjutoriziranom tehnikom za snimanje glave. Usluge koje se nude: neurološki pregled i obrada djece, neurološki pregled i obrada odraslih. Snimanje glave s novim, kompjuteriziranim, 40. kanalnim EEG-om s mogućnošću poligrafskog snimanja, sa nadograđenim najsavremenijim softverom 2007. godine.

a) za vrijeme snimanja prate se na ekranu tjelesne funkcije
b) rezultat snimanja je brza i kvalitetna snimka električne aktivnosti mozga bolesnika,
c) uz standardnu snimku EEG: a može se uraditi i EEG nakon neprospavane noći (EEG NNN)

Odjel ekonomsko-računovodstvenih poslova uredi

Odjel opće-pravno-kadrovskih poslova uredi

Osoblje uredi

Unutar bolnice djeluje interdisciplinarni tim sa 15 psihijatara od kojih pet ima subspecijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije, dio je u postupku edukacije a nekoliko je psihijatara ostvarilo akademski stepen, magistar ili doktor akademskih znanosti.

Unutar stručnih timova djeluju psiholozi, defektolozi, neurolog, socijalni radnici, više medicinske sestre, radni terapeut i srednje medicinske sestre i tehničari.

Upravnik bolnice je mr sc. Neda Grgić dr med.

Stručna literatura uredi

U knjižnom fondu stručne knjižnice “Psihijatrij­ske bolnice za djecu i mladež" nalazi se 768 knjiga, 3 magistarska rada i iz tematskih područja dječje i adolescentne biološke, psihodinamske i sociodinamske psihijatrije, 2 dizertacije.

Knjižnica je pretplaćena na 5 domaćih znanstvenih časopisa i 5 inozemnih iz prethodno navedenih znanstvenih područja i graničnih disciplina.

Ove su godine stručnjacima bolnice na raspolaganju sljedeći domaći i strani časopisi na koje je bolnica pretplaćena: Socijalna psihijatrija, Liječnički vjesnik, Autizam, Medix, Jama, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatriy, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Zeitschrift fϋr Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, European Child & Adolescent Psychiatry, Psychiatria danubina.