1. makedonska udarna brigada

(Preusmjereno sa stranice Prva makedonska brigada)

Prva makedonska udarna brigada NOVJ formirana je 8. juna 1944. godine u selu Lokov kod Struge. Prilikom formiranja u njen sastav su ušla dva bataljona iz Prve makedonsko-kosovske brigade (Kičevsko-debarski i Resensko-ohridski bataljon), Partizanski odred „Jane Sandanski“, Veleški partizanski odred, Kosturski partizanski odred i novopridošli borci, sve upuno 500 boraca. Prvi komandant brigade bio je Tihomir Šarevski, a politički komesar Đore Damevski.

Prva makedonska brigada

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Lokov, kod Struge
Jačina 500 boraca
Formacija Kičevsko-debarski bataljon
Resensko-ohridski bataljon
Partizanski odred „Jane Sandanski“
Veleški partizanski odred
Kosturski partizanski odred
Komandanti
Komandant Tihomir Šarevski
Vangel Čukalevski
Angažman
Bitke Sremski front
Završne operacije JA
Odlikovanja Orden bratstva i jedinstva

Borbeni put brigade

uredi
 
Drug Tempo pozdravlja Prvu makedonsku brigadu i grčke partizane u dolini Karadžove 1943.

Učestvovala je u bitkama u rejonu Ohrida, Struge i Debra protiv nemačkih i albanskih snaga, odnosno u blizini sela Bogomila, Nikodin, Debarca, Galičko i Malesija. Posle 9. septembra 1944. godine, učestvovala je u razoružavanju bugarske vojske i u oslobođenju Ohrida, Struge i Gostivara.

Dana 6. decembra 1944. godine, ušla je u sastav 48. makedonske divizije NOVJ, koja je zatim ušla u sastav Petnaestog makedonskog korpusa. Od januara 1945. godine, učestvovala je u borbama na Sremskom frontu i vodila teške borbe kod Vinkovaca 12. aprila 1945, učestvovala u oslobođenju Zagreba i u sprovođenju zarobljenih nemačkih snaga u Celju i Dravogradu. Dana 12. juna, brigadi je naređeno da se vrati u Makedoniju, a u Skoplje je stigla između 20. i 26. juna 1945. godine.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Makedonske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva makedonsko-kosovska brigada | Prva makedonska brigada | Druga makedonska brigada | Treća makedonska brigada | Četvrta makedonska brigada | Peta makedonska brigada | Četvrta šiptarska brigada | Šesta makedonska brigada | Sedma makedonska brigada | Osma makedonska brigada | Deveta makedonska brigada | Deseta makedonska brigada | Jedanaesta makedonska brigada | Dvanaesta makedonska brigada | Trinaesta makedonska brigada | Četrnaesta makedonska brigada | Petnaesta makedonska brigada | Šesnaesta dalmatinska brigada | Sedmanaesta makedonska brigada | Osmanaesta makedonska brigada | Devetnaesta makedonska brigada | Dvadeseta makedonska brigada | 21. makedonska brigada | Prva egejska udarna brigada | Artiljerijska brigada 42. divizije | Artiljerijska brigada 48. divizije | Artiljerijska brigada 49. divizije | Artiljerijska brigada 50. divizije | Artiljerijska brigada 51. divizije