Prstoredi tonova na klarinetu

Svaki ton na klarinetu ima odgovarajući raspored prstiju, tzv. prstored ili prstomet (ital. diteggiatura, engl. fingering, fr. doigté, nem. fingersatz)[1] pri sviranju.

Prsti leve i desne šake, njihova numeracija i upotreba pri sviranju klarineta.

1. Prsti desne ruke:

Klarinet je oslonjen metalnom kukicom, koja se nalazi na njegovom donjem telu, o desni palac. Naredna tri prsta, jagodicama pokrivaju tri rupice, dok mali prst po potrebi pritiska dirke 2, 4, 1a i 3a[2] (vidi slike desno i dole).

2. Prsti leve ruke:

Palac leve ruke pokriva jedinu rupicu zadnje strane gornjeg tela klarineta, kao i duodecim ili registar dirku (12).

Naredna tri prsta jagodicama pokrivaju tri rupice, dok mali prst pritiska dirke 1, 3 i 2a (vidi slike desno i dole).

Prstoredi Bemovog francuskog sistema uredi

Prikazani su prstoredi ili grif-tabele za klarinet Bemovog (francuskog) sistema[3] u opsegu od malog e do g3.

1. Prikaz prstoreda tonova od malog e do g2:

 
Rasporedi tonova na klarinetu Bemovog (francuskog) sistema od malog e do g2.

2. Prikaz prstoreda tonova od g2 do g3:

 
Rasporedi tonova na klarinetu Bemovog (francuskog) sistema od g2 do g3.

Veze uredi

Izvori uredi

Vanjske veze uredi