Grudna aorta

(Preusmjereno sa stranice Prsna aorta)

Grudna aorta, prsna aorta ili grudni deo aorte je gornji, nadprečažni (supradijafragmalni) deo nishodne aorte. Donji deo nishodne aorte, koji se nalazi ispod dijafragme zove se trbušna (abdominalna aorta).

Put i odnosi

uredi
 
Grudna aorta i njeni odnosi
Preicardium-perikard
First rib-prvo rebro
Highest intercostal artery-najviša (prva) međurebarna arterija
Highest intercostal vein-najviša (prva) međurebarna vena
Lig. arteriosum-ligamentum arteriozum (Botalijeva veza)
Left cupola diafragm-leva kupola (polovina) dijafragme

Grudna aorta se nastavlja na aortni luk u visini 4. grudnog pršljena sa leve strane. Grudni deo aorte silazi na dole , napred i nešto udesno, tako da se u svom toku postepeno približava srednjoj ravni kičmenih pršljenova. Završetak se nalazi u visini 12. grudnog pršljena, gde prolazi kroz aortni otvor dijafragme (lat. hiatus aorticus) i prelazi u trbušnu aortu.

Ispred grudne aorte se u gornjem delu nalazi leva plućna arterija, leva osnovna dušnica (bronh) i limfni čvorovi medijastinuma (srednjeg dela grudnog koša). Grudni deo aorte dodiruje sa zadnje strane srčanu maramicu (perikard), jednjak i desni živac vagus.

Iza grudne aorte nalazi se vena azigos i hemiazigos, kao i međurebarne vene.

Sa desne strane prolazi grudni limfni kanal (lat. ductus thoracicus), koji taođe prolazi sa aortom kroz aortni prečažni otvor. U gornjem delu se jednjak nalazi desno od grudne aorte, a zatim je ukršta sa prednje strane. Levu stranu grudne aorte dodiruje plućna maramica i levo plućno krilo, na kome ostaje otisak aorte.

Bočne grane

uredi

Iz grudne aorte izdvajaju se sitnije i brojne bočne grane, one su pretežno namenjene za ishranu organa grudnog koša.

Oboljenja

uredi

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Dr Dragoslav Bogdanović Anatomija grudnog koša Savremena administracija

Eksterni linkovi

uredi