Protivtenkovska mina

Protivtenkovska mina je vrsta nagazne mine dizajnirane da uništi ili ošteti vozila uključujući tenkove i oklopljena borbena vozila. Na bojištu na kojem dominiraju oklopna borbena vozila stvaranje prepreka ima veliku ulogu u svim borbenim planovima. Prirodne prepreke nisu uvek na raspolaganju ili nisu dovoljne da zadrže neprijatelja, te se moraju dodavati veštačke. Veštačke prepreke mogu biti različite – kanali, rovovi, betonske konstrukcije, penaste barijere, ,,klizava“ sredstva. Međutim, najuniverzalniji oblik prepreke, koji se najčešće koristi za pojačavanje prirodnih prepreka na bojištu, jesu protivtenkovske mine. Kao protivoklopno oružje protivtenkovske mine uglavnom, koncetrišu napad na dve bitne karakteristike tenka ili oklopnog borbenog vozila – gusenice i oklop poda.

Sovjetska TM-35 protivtenkovska razorna mina

Vrste protivtenkovskih mina

uredi

Prema efektu dejstva dele se na protivtenkovske razorne mine i protivtenkovske mine sa kumulativnim dejstvom.

Osobine

uredi
 
Izgled protivtenkovske mine sa kumulativnim dejstvom italijanske proizvodnje, model TC-24

Protivtenkovske razorne mine deluju prvenstveno udarnim talasom generisanim detonacijom brizantnog eksploziva. One se postavljaju na površinu zemljišta, ukopavaju do dubine od 10 do 40mm ili razbacuju. Najveći broj protivtenkovskih razornih mina reaguje na pritisak preko relativno jednostavnog mehaničkog upaljača, koji inicira osnovno punjenje smešteno u telu male debljine. Mnoge mine koriste TNT kao osnovno punjenje, mada neke koriste snažnije eksplozive ili smeše (npr. Kompozicija B). Većina savremenih protivtenkovskih razornih mina je vodootporna i mnoge se mogu polagati mehaničkim putem, a neke mogu biti i razbacivane. Plastična tela mina se češće koriste zbog jednostavnosti proizvodnje, mada su metalna i drvena tela zajednička karakteristika starijih konstrukcija. Na prvoj slici je prikazan izgled protivtenkovske razorne mine.

Mine sa kumulativnim dejstvom mogu se grupisati na one koje se iniciraju ispod cilja i one koje su namenjene za dejstvo sa strane ili odozgo. Ako su namenjene za dejstvo na pod oklopnog borbenog vozila, protivtenkovske mine sa kumulativnim dejstvom imaju mogućnost dejstva po čitavoj širini. U prošlosti to je ostvarivano primenom mehaničkog upaljača sa antenom, ali savremene mine koriste elektronske senzore. Kod većina mina telo je od plastike radi lakše proizvodnje i trajnosti. Sve protivtenkovske mine sa kumulativnim dejstvom imaju veliki sadržaj metala, što olakšava detektovanje. Na drugoj slici je prikazan izgled protivtenkovske mine sa kumulativnim dejstvom.

Vidi još

uredi