Terapija korekcije pola

(Preusmjereno sa stranice Promjena spola)

Terapija korekcije pola (TKP) je širok termin koji obuhvata sve medicinske procedure koje se tiču korekcije pola kod transseksualnih i interseksualnih osoba. TKP se još naziva i terapija promene pola. Ovaj proces mnoge transseksualne osobe nazivaju tranzicija.

Terapija korekcije pola može obuhvatati hormonsku terapiju, kojom se menjaju seksuandarne polne karakteristike, hirurške zahvate, kojima se menjaju primarne polne karakteristike i epilaciju, trajno uklanjanje malja kod transžena.

Pored medicinskih postupaka, transseksualne osobe koje se podvrgavaju ovoj terapiji obično menjaju svoju društvenu rodnu ulogu, lično ime i zvanični pol.

Psihološka terapija

uredi

Potreba za terapijom je pojačana visokim stepenom problema sa mentalnim zdraljem, uključujući depresije, anksioznost, različite oblike zavistnosti, kao i visoku stopu samoubistava među transseksualnim osobama koje ne prolaze kroz terapiju. Većina ovih problema u većini slučajeva nestaje ili se značajno smanjuje nakon promene rodne uloge i/ili fizičkih karakteristika.

Mnogi transaktivisti i aktivistkinje, kao i stučni radnici i radnice, tvrde da zdravstveni problemi kod transseksualnih osoba nisu u vezi sa pitanjem rodnog identiteta kao takvog, već sa problemima koji proizilaze iz neslaganja rodnog identiteta i pripisanih rodnih uloga, kao i iz socijalnih konflikata koji su sa tim u vezi. Transseksualne osobe obično moraju da dobiju odobrenje od stručnjaka za mentalno zdravlje, kako bi nastavile sa hormonskom i hirurškom terapijom. Ovo je ujedno i razlog zašto transseksualne osobe u mnogo većoj meri prolaze kroz psihološku evaluaciju u odnosu na opštu populaciju, te zbog čega su problemi sa mentalnim zdravljem u većoj meri dokumentovani kod njih nego u opštoj populaciji.

Dosijei terapeuta pokazuju da mnoge transseksualne osobe smatraju da im nije potrebna psihološka terapija kao obavezna stavka u tranzicionom procesu, ali se odlučuju da pristanu na medicinske i zakonske zahteve kako bi dobile prava koja su im garantovana u medicinsko/psihološkoj hijerarhiji. Bez psihijatrijskog odobrenja obično nije moguće nastaviti tranziciju. Zbog ovoga se mnoge transseksualne osobe osećaju primorane da potvrđuju niz unapred zadatih simptoma, kao što su prezir prema sebi, impotencija, seksualna preferencija i sl, kako bi jednostavnije prešli medicinske i zakonske prepreke.

Neke osobe smatraju da je trenasseksualnost fizičko, a ne psihičko stanje i da bi terapija korekcije pola, kao i druge modifikacije tela, trebalo da budu omogućene već na zahtev osobe.

Pored toga, odluku o dijagnostifikovanju transseksualnosti i operaciji korekcije pola gotovo uvek donose osobe koje same nisu transseksualne, a koje imaju moć da odobre ili uskrate tranziciju transseksualnim osobama na osnovu vlastitih percepcija o tome kako transseksualna osoba traba da izgleda ili da se ponaša. Ove percepcije se ponekad zasnivaju na predrasudama ili kulturnim stereotipima; na primer, lekar može da odbije TKP transmuškarcu ukoliko ima dugu kosu, na osnovu toga što je kosa "isuviše duga", iako mnogi biološki muškarci nose dugu kosu.

Hormonska terapija

uredi

Hormonska terapija kod transseksualnih muškaraca i žena razvija mnoge sekundarne polne karakteristike željenog pola. Međutim, mnoge postojeće primarne i sekundarne polne karakteristike se ovom terapijom ne mogu poništiti. Na primer, hormonska terapija izaziva rast grudi kod transžena, ali ne može da smanji grudi kod transmuškaraca. Ona može da izazove maljavost lica kod transmuškaraca, ali ne može da spreči rast malja kod transžena. Ipak, hormonska terapija može da utiče na neke katakteristike, kao što su distribucija masti u telu, rast mišića, menstrualni ciklus kod transmuškaraca i sl. Generalno gledano, one karakteristike koje se lako menjaju, vraćaju se na staro po prestanku hormonske terapije, osim u slučaju hemijske ili hirurške kastracije.

Kako i kod drugih medicinskih tretmana, i ovde postoje rizici za zdravlje, posebno kada se uzimaju velike količine hormona kod pre-operativnih transseksualnih osoba. Hormonsku terapiju mora da nadgleda lekar, jer prestanak terapije ili promena doze može nositi zdravstveni rizik.

Neke transžene uzimaju fitoestrogene umesto farmaceutskih estrogena. Do sada je sproveden mali broj istraživanja o bezbednosti i efikasnosti ovih preparata. Generalno se smatra da su rezultati minimalni u poređenju sa konvencionalnom terapijom.

Hirurška rekonstrukcija grudi

uredi

Za većinu transmuškaraca neophodna je rekonstrukcija grudi kako bi izgledale muški. Vezivanje grudi može da izazove različite zdravstvene probleme. Obično se radi mastektomija, a ponkad i presađivanje bradavica, ukoliko su grudi veće.

Kod transžena radi se uvećanje grudi na sličan način kao i kod cisseksualnih žena. Kao i kod bioloških žena i kod transžena postoji ograničenje veličine koja se može postići u zavisnosti od količine postojećeg tkiva grudi.

Hirurška korekcija pola

uredi
Glavni članak: Hirurška korekcija pola

Hirurška korekacija pola (HKP) odnosi se na hirurške postupke koji se sprovode kod interseksualnih i transseksualnih osoba kako bi se fizički izgled i genitalna anatomija usaglasila sa njihovim rodnim identitetom. HKP se koristi kako bi se preoblikovalo muško telo u žensko i obratno, odnosno, kako bi se muške genitalije preoblikovale u ženske i obratno. Glavni zahvati su vaginoplastika i faloplastika.

Ne postoje veliki zdravtveni rizici koji su povezani sa HKP-om.

Pre operacije, transseksualne osobe se obično nazivaju pre-operativnim transseksualnim osobama. Međutim, ne odlučuju se sve transseksualne osobe na hiruršku korekciju pola, premda žive željenu rodnu ulogu.

Spoljne veze

uredi


 
 
Gej, lezbejske, biseksualne
i trans (LGBT) teme
Seksualna orijentacija i Rodni identitet LGBT zajednica i LGBT kultura
Seksualna orijentacija i identiteti Homoseksualnost · Gej · Lezbejka · Biseksualnost Coming out · Drag king · Drag queen · Film (Spisak filmova po abecedi/po godinama· Gej bar · Gej ikona · Gej himna · Gej kvart · Lezbejska utopija · Parada ponosa · Ponos · Poznate LGBT osobe · Sleng · Slogani · Simboli · Sport · Turizam · Veze
Rodni identitet Transrodnost (Interrodnost · Nebinarnost· Transseksualnost (Transmuškarac · Transžena)
Neheteroseksualnost Interseksualnost · Queer · Treći rod
Nauka i teorija Istorija

Biologija · Demografija · Kinsijeva skala · Klajnova tabela · Lezbejski feminizam · Medicina · Neurobiologija · Psihologija · Queer teorija · Ružičasta lingvistika · Sredina i seksualna orijentacija · Studije roda · Transfeminizam

Pregled LGBT istorije · Antička Grčka · Stounvolska revolucija · Lezbejska istorija · Progon LGBT osoba
Prava Religija i homoseksualnost
Teme Partnerstva · Brak · Roditeljstvo · Usvajanje dece · Vojna služba · Imigraciona prava · Zakonski aspekt transseksualnosti Mitologija · Judaizam · Hrišćanstvo · Islam · Hinduizam · Budizam · Sikizam · Konfucijanizam · Taoizam · Wicca
Po regionima: Afrika · Južna Amerika · Severna Amerika · Azija · Evropa · Okeanija LGBT opozicija
Homofobija · Transfobija · Lezbofobija · Bifobija · Heteroseksizam · Homohisterija · Nasilje nad LGBT osobama
Ovaj članak je deo LGBT projekata.
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi