Proeuropizam, proeuropejstvo ili proevropejstvo su izrazi kojima se označava ideologija, odnosno stavovi i političke platforme koje zagovaraju što čvršću evropsku integraciju, prvenstveno kroz jačanje Evropske unije i njenih institucija. Potiču od latinskih riječi pro ("za") i Europa (Evropa). Političke stranke i pojedinci s takvim stavovima se nazivaju proevropskima.

Sve vladajuće stranke na prostoru bivše Jugoslavije su, stvarno ili deklarativno, proevropski orijentirane.

Proevropejstvo se ne smije miješati s paneuropejstvom, koje pretpostavlja postojanje Evrope kao svojevrsne supra-nacije, odnosno europejstvom koje pretpostavlja postojanje Evrope kao zajednice za nju specifičnim kulturnim i političkim vrijednostima.

Povezano

uredi