Produktivnost ili proizvodnost generalno označava omjer proizvedenih dobara i potrebe za faktorima proizvodnje ili uspješnost pri obavljanju nekog posla u odnosu na upotrebljene resurse.

Postoji nekoliko tumačenja i definicija produktivnosti, npr. u lingvistici, narodnom gospodarstvu, ekonomiji i biologiji.

Stopa učinkovitosti rabljenoga inputa ili resursa u odnosu na izlazne aktivnosti. Percepcija o razini angažmana i rabljenje resursa u odnosu na rezultate gospodarske aktivnosti (proizvodnje) kao što je proizvodnja roba, usluga.

Produktivnost kao gospodarski pokazatelj prikazije omjer učinka čimbenika proizvodnje. Proizvodni faktori su sredstva koja su potrebna za proizvodnju: