Prizrenski okrug (Srbija)

Prizrenski okrug je jedan od pet okruga koji po administrativnoj podjeli Republike Srbije pokrivaju Kosovo. Trenutno se nalazi pod upravom UNMIK-a. Obuhvata opštine:

  1. Opština Suva Reka mesto Suva Reka
  2. Opština Orahovac mesto Orahovac
  3. Opština Prizren mesto Prizren
  4. Opština Gora mesto Dragaš
Prizrenski okrug

Ima ukupno 376.085 stanovnika.

Formalno sedište okruga je u gradu Prizrenu.

Crkvu Bogorodicu Ljevišku, u Prizrenu, podigao je 1307. godine, kao svoju prvu zadudžbinu, kralj Milutin, zajedno sa arhiepiskopom Savom III. Ostale crkve u okolini Prizrena su: Crkva Svetog Spasa iz 1348. godine, Crkva Svetog Nikole iz 1332. godine, Crkva Kraljevića Marka iz 1371. godine., Saborna crkva Svetog Đorđa iz druge polovine XIX veka.

U XVI i XVII veku, za vreme turske okupacije, u Prizrenu i okolini niču džamije, hamami i medrese.

Bajrakli Gazi Mehmed - pašina džamija predstavlja najstariji spomenik islamske umetnosti u Prizrenu. Sagrađena je 1561. godine, a u njoj se i danas čuvaju knjige na arapskom i turskom jeziku, kao na primer Koran iz 1312. godine.

Stanovništvo ovog regiona uglavnom se bavi poljoprivredom, a razvijena je i prehrambena, tekstilna, farmaceutska i metalna grana industrije.

V. također uredi