Primabalerina (prvakinja baleta) je najistaknutija solistkinja u baletskoj trupi, interpretatorka koja igra uloge prvog faha. Termin podrazumeva umetnicu koja igra bar delom klasični repertoar. Jedna baletska trupa može imati (i većina kompanija i ima) više solistkinja sa ovim, najvišim u baletu, zvanjem.

U francuskom jeziku zvanje primabalerine se označava terminom (fr. étoile), u engleskom jeziku terminom (engl. principal dancer), a ruskom reč balerina, identična srpskohrvatskoj, označava primabalerinu.

U trupama koje se bave isključivo modernim baletom nije uobičajeno dodeljivanje ovog zvanja.

Iznad zvanja primabalerine postoji i zvanje primabalerina asoluta, koje je do danas ponelo samo nekoliko umetnica, trenutno samo Svetlana Zaharova nosi ovo zvanje.