Prijemnik

višeznačna odrednica na Vikimediji

Prijemnik je kolekcija elektronskih komponenata i kola čija je uloga da prime poruku prenesenu preko nekog medijuma i izdvoje koristan signal informacije iz nje.

Prijemnici se sastoje od pojačavača, oscilatora, oscilatornih kola, filtara, demodulatora, frekventnih mješača (miksera), i drugih kola.

Originalni signal informacije se obično demodulira (izvlači iz primljenog signala) pomoću demodulatora.

Koristan signal informacije može biti zvuk kod radio-prijemnika, slika i zvuk kod televizijskog prijemnika, binarni kodovi kod računara, i drugo.

Vrste prijemnika

uredi

Vrste su razne, zavisno od tipa informacija, medijuma prijenosa i drugih faktora. Neki su navedenih su u stvari u sklopu primopredajnika — kombinacije predajnika i prijemnika.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Principles of Electronic Communication Systems, Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill, ISBN 0-02-800409-4, pp. 6-7.