Prijemni ispit je ispit koje mnoge obrazovne institucije koriste kako bi odabrale učenike. Iako se on može koristiti na svim razinama obrazovanja - od osnovne škole do univerziteta, najčešće se koristi prilikom prijema na fakultete.