Premijer Sovjetskog Saveza

Premijer Sovjetskog Saveza je bila druga najvažnija državna dužnost u Savezu Sovjetskih Socijalističkih Republika.

Ime tituleUredi

Kao što titula predsjednika SSSRa nastaje još doba prije komunističkog preuzimanja vlasti tako se to dogodilo i s onom premijera. U doba pripreme za revoluciju 1917. godine Lenjin je bio za sebe namjenio titulu Predsjednika Savjeta Narodnih Komesara Sovjetske Rusije. Nakon rušenja vlade Kerenskog ta titula je postala bez obzira na svoje ime ona premijera pošto su narodni komesari koji sjede u ovome savjetu bili ministiri ( narodni komesar za obranu, narodni komesar za ekonomiju .... ). Nakon proglašenja SSSR ta funkcija se 1923. godine preimenuje u Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara SSSR i do 1946. godine ime se više neće mijenjati. Tada Staljin vrši preimenovanje u Predsjednik Savjeta Ministara SSSRa koje će se održati sve do 1990 godine i početka raspada države. Tijekom posljednjih 12 mjeseca ime će na zahtjev Gorbačova biti promjenjeno još četiri puta !!

Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara Sovjetske RusijeUredi

Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara SSSRaUredi

Predsjednik Savjeta Ministara SSSRaUredi

Premijer SSSRaUredi

Predsjednik Komiteta za Izvršni Menadžment Nacionalne EkonomijeUredi

Predsjednik Međurepubličkog Ekonomskog KomitetaUredi

Premijer Ekonomskog KomonveltaUredi