Preferentno IUPAC ime

U hemijskoj nomenklaturi, preferentno IUPAC ime (engl. preferred IUPAC name - PIN) je jedinstveno ime, dato hemijskoj supstanci i preferentno među mogućim imenima definisanim na bazi IUPAC nomenklature. „Preferentna IUPAC nomenklatura“ pruža grupu pravila za izbor imena u situacijama gde je važno da se koristi jedistveno ime. Ona je namenjena za upotrebu u pravnim i regulatornim situacijama.[1]

Trenutno su preferentna IUPAC imena napisana samo za deo organskih jedinjenja. Pravila za ostala organska i neorganska jedinjenja su još uvek u razvoju.[2] „Preferentna imena u nomenklaturi organskih jedinjenja“ (Nacrt od 7. oktobra 2004.) zamenjuje dve ranije publikacije: „Nomenklatura organske hemije“, 1979. (Plava knjiga) i „Vodič za IUPAC nomenklaturu organskih jedinjenja, preporuke 1993“.[3][4]

ReferenceUredi

  1. Preferred names in the nomenclature of organic compounds, International Union of Pure and Applied Chemistry, http://www.iupac.org/web/ins/2001-043-1-800, Pristupljeno 22. 11. 2009. .
  2. IUPAC Project: Preferred IUPAC Names (PINs) for Inorganic Compounds
  3. IUPAC Provisional Recommendations 2004 CONTENTS
  4. IUPAC Provisional Recommendations 2004 Complete draft version