Prefektura Zapadna Atika

Prefektura Zapadna Atika (gr: Νομαρχία Δυτικής Αττικής, engl. West Attica Prefecture) je oblast u zapadnom delu Periferije Atika, u središnjem delu Grčke. Zapravo, celokupna površ ove prefekture obuhvata zapdna i severna predgrađa prestonice Atine. Upravno središte prefekture je grad Elefsina.

Prefektura Zapadna Atika
Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Položaj Prefekture Zapadna Atika u Grčkoj
 
Periferija Atika
Sedište Elefsina
Stanovništvo 151.612 (2005.)
na 19. mestu
Površina 1.004,0 km² na 48. mestu
Gustina naseljenosti 151/km²
Broj provincija
Broj opština 10
Broj naselja 2
Poštanski fah 1xx xx
Oblasna oznaka 210, 229x0
Auto oznaka ΥΡ
ISO 3166-2 šifra GR-A3
Veb stranica www.nada.gr

Prirodne odlikeUredi

 
Podela prefekture na opštine

Prefektura Zapadna Atika je kopnena prefektura Grčke. Na severu se ova prefektura graniči sa prefekturom Beotija, na zapadu sa prefekturom Korint. Na jugoistoku se nalazi Prefektura Pirej, a na istoku Prefektura Istočna Atika. Sa južne strane pruža se Salaminski zaliv Egejskog mora, a sa severozapadne Korintski zaliv Jonskog mora.

Prefektura Zapadna Atika zauzima zapadnu trećinu poluostrva Atika. Ova prefektura je brdskog karaktera, naročito u severnom delu - planina Patoras sa vrhom na 1131 m n.v. Južna obala je većim delom blaga i plodna, pa je gusto naseljena. Tu su danas smeštena daleka predgrađa Atine i vikend izletišta Atinjana.

Klima u prefekturi Zapadna Atika je sredozemna, u nagalasak da je zbog razvijenih gradskih aktivnosti vazduh zagađen.

IstorijaUredi

U doba antike ova oblast bila je značajna kao deo polisa Antičke Atine. U kasnijim epohama dolazi vladavina Rimljana, zatim Vizantinaca i na kraju Turaka Osmanlija. Mesni Grci su bili veoma aktivni tokom Grčkog ustanka 1821. g, pa je područje postalo deo savremene Grčke već 1830. g., a tad maleni grad Atina postala glavni grad novoobrazovane države zahvaljujući svojoj slavnoj istoriji. Poslednjih decenija sa širenjem grada Atine na područje ove prefekture Zapadna Atika postaje deo Grčke sa najbržim porastom stanovništva i najbržim rastom privrede.

StanovništvoUredi

Glavno stanovništvo su Grci. Stanovništvo je pretežno gradsko i doseljeničko (kako iz same Atine tako i iz cele Grčke).

PrivredaUredi

Grad Atina je privredno i ekonomsko središte cele Grčke i poseduje razvijenu industriju. Poslednjih decenija industrijska proizvodnja se seli sve više u predgrađa, pa je Zapadna Atika postala mesto gradnje novih fabrika, skladišta i magacina. Mesna poljoprivreda je okrenuta snabdevanju Atine poljoprivrednim proizvodima.

Spoljašnje vezeUredi