Istureno uporište ili predstraža je izraz kojim se u vojnoj terminologiji označava stalni ili privremeni objekt (logor ili utvrđenje) podignut na udaljenom, graničnom ili slabo naseljenom području, te posjednut trupama. Glavna njegova svrha je spriječavati i dojavljivati o iznenadnim napadima ili neprijateljskoj aktivnosti, odnosno simbolički predstavljati vlast neke države.

V. takođerUredi