Predstavnički dom (Francuska)

Predstavnički dom (francuski: Chambre des représentants) je bio donji dom parlamenta Francuske tokom Stotinu dana vladavine Napoleona I. Struktura i organizacija Predstavničkog doma uređeni su Poveljom iz 1815. godine, koja je propisivala da Predstavnički dom ima 629 izabranih zastupnika čiji je mandat trajao pet godina. Gornji dom, prema Povelji, bio je Dom perova.

Predstavnički dom
Chambre des représentants
Vrsta
VrstaDonji dom Parlamena Francuske
Historija
Osnovano22. travnja 1815.
Raspušteno13. srpnja 1815.
PrednikZastupnički dom
SljednikZastupnički dom
Vodstvo
PredsjednikJean-Denis Lanjuinais

Izborni kolegij za izbor predstavnika organiziran je 30. travnja 1815., a izbori su održani 8. i 22. svibnja. Prvi saziv doma sa zasjedanjem je započeo 3. lipnja, samo dva dana nakon što je Povelja potvrđena na plebiscitu. Tri primarne parlamentarne skupine bili su liberali, jakobinci i bonapartisti. Za predsjednika doma izabran je Jean-Denis Lanjuinais, a za potpredsjednika Gilbert du Motier de La Fayette.

Djelovanje Predstavničkog doma bilo je kratkoga vijeka. Na samom kraju Stotinu dana, nakon Napoleonova poraza kod Waterlooa, Predstavnički dom je caru uputio zahtjev za abdikaciju. Dana 22. lipnja, Dom je izabrao tri - Carnota, Fouchéa i Greniera - od planiranih pet članova Vladine komisije koja je trebala izabrati novu vladu, a sljedećega dana je potvrdio Napoleona II kao francuskog cara.

Nakon što je Sedma koalicija došla do Pariza, Predstavnički dom se 3. srpnja predao. Dana 8. srpnja, vlasti Restauracije zabranile su predstavnicima sastajanje. Predstavnički dom je službeno ukinut 13. srpnja 1815. godine temeljem uredbe Louisa XVIII.

Poredak kakvog je propisivala Napoleona Povelja ukinut je još tokom 1815. godine, kada je vraćeno stanje uređeno Poveljom iz 1814. godine. Predstavnički dom je ukinut, a vraćen je Zastupnički dom.