Pravo vlasništva

Pravo svojine (vlasništva) predstavlja najvišu vlast na stvari. Ta vlast obuhvata najviši stepen držanja, korišćenja i raspolaganja stvari u granicama zakona.

Zakon može nametnuti vlasniku stvari određena ograničenja(javnporavne prirode: npr.da stvar na određeni način koristi, da vlasnik trpi određena ograničenja usled postavljanja podzemnih kablova, stubova i sl.).

Povezano

uredi