Pravilo desne ruke

Pravilom desne ruke određuje se smjer induciranog napona u vodiču, koji se kreće u magnetnom polju. Takođe se određuje i smjer ugaone brzine.

Pravilo desne ruke

Pravilo glasi:

Postavimo li desnu ruku s ispruženim palcem tako da silnice magnetne indukcije ulaze u dlan i palac da pokazuje smjer kretanja struje relativno prema magnetnom polju, onda će ispruženi prsti pokazivati smjer induciranog napona.

Za određivanje smjera ugaone brzine pravilo glasi:

Ako prstima desne ruke pokazujemo u pravcu obrzanja tačke ili tijela, tada će palac pokazivati smjer ugaone brzine. Smjer ugaone brzine uvijek je okomit na ravan kretanja.

Povezano

uredi