Potpredsednik Jugoslavije

(Preusmjereno sa Potpredsednik SFRJ)
Standarta Potpredsednika SFR Jugoslavije

Potpredsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (skraćeno: Potpredsednik Republike SFRJ) (mak. заменик-претседателот на СФРЈ; sl. Podpredsednik SFRJ) je bila druga funkcija po državnoj hijerarhiji u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ). Ova funkcija je uvedena 1963. godine nakon proglašenja novog Ustava Jugoslavije. Funkcija Potpredsednika Republike je postojala od 1963. do 1967. godine. Osoba koja je obavljala ovu funkciju bila je po ovlašćenjima i državnoj hijerarhiji odmah posle predsednika SFR Jugoslavije Josipa Broza Tita. Funkciju Potpredsednika Republike SFRJ obavljali su Aleksandar Ranković (1963—1966) i Koča Popović (1966—1967). Potpredsednik SFR Jugoslavije je imao dužnost da zamenjuje u vršenju družnosti Predsednika Republike. Potpredsednik Republike, se po Ustavu mogao birati na svake četiri godine i nije mogao ponovo biti biran za naredni izborni period. Savezna skupština je birala Potpredsednika Republike odmah po izboru Predsednika Republike i po istom postupku. U slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike tj. Josipa Broza Tita, Potpredsednik Republike bi automatski postao novi Predsednik Republike do vanrednog skupštinskog izbora Predsednika Republike.

Ustavna ulogaUredi

Prema ustavu iz 1963 godine, Potpredsednik Republike je imao sledeća ovlašćenja:

 • da predstavlja SFRJ u zemlji i inostranstvu
 • da deluje na zaštiti i ravnopravnosti jugoslovenskih naroda
 • da deluje na zaštiti Ustavom utvrđenog poretka
 • da vrši dužnost zamenika vrhovnog komandata u miru
 • da komanduje Jugoslovenskom narodnom armijom i odlučuje o korišćenju vojske kako u ratu i u miru u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, predlagaže kandidata za predsednika SIV-a
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, predlagaže kandidate za sudije Saveznog ustavnog suda
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, imenuje ambasadore, generale i admirale JNA
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, imenuje Savet za nacionalnu odbranu i po potrebi i druge organe federacije
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, daje pomilovanje
 • da u slučaju ostavke, bolesti ili smrti Predsednika Republike, dodeljuje državna odlikovanja

Potpredsednici Republike SFRJUredi

Zamenik šefa države Godina početaka mandata Godina kraja manadata Politička stranka Nacionalnost Republika (Pokrajina) rođenja
Potpredsednik Republike SFRJ
1963—1967
  Aleksandar Ranković 1963. 1966. Savez komunista Jugoslavije Srbin SR Srbija
  Koča Popović 1966. 1967. Savez komunista Jugoslavije Srbin SR Srbija

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

 • Hronologija Radničkog pokreta i SКJ 1919-1979 (knjiga treća). „Institut za savremenu istoriju“ Beograd i „Narodna knjiga“ Beograd, 1980. godina.