Potin (latinski: Pothinus, početak 1. vijeka pne. - 48/47. pne.) bio je eunuh na egipatskom dvoru, poznat kao regent kralja Ptolemeja XIII. Na vlast je došao godine 51. pne. nakon smrti Ptolemej XII Auleta, koji je oporukom vlast ostavio svom malodobnom sinu i njegovoj sestri Kleopatri. Potinova je vladavina koincidirala sa građanskim ratom u Rimskoj Republici, koja je prema oporuci trebala garantirati mir u egipatskoj državi. Potin je te okolnosti iskoristio kako bi Ptolemeja okrenuo protiv svoje sestre Kleopatre i nagovorio da sam preuzme vlast; taj pokušaj je, međutim, izazvao građanski rat u Egiptu. Kada je 48. pne. nakon poraza kod Farsala rimski vosjkovođa Pompej došao u Egipat potražiti utočište, Potin ga je dao mučki ubiti, nastojeći na taj način steći naklonost pobjedničkog Julija Cezara. Kada je nedugo potom Cezar došao u Egipat, bio je zgađen tim postupkom te Kleopatri nije bilo teško da rimskog državnika stavi na svoju stranu. Potin, a preko njega i Ptolomej, su prisiljeni sklopiti mir sa Kleopatrom. Potin je, međutim, nastavio spletkariti te zajedno sa egipatskim vojskovođom Ahilom organizirao ustanak protiv Rimljana. Potinov plan je otkriven te je pogubljen, ali njegova smrt nije spriječila ustanak kasnije poznat kao aleksandrijski rat.

Literatura uredi

  • Julian Morgan, Cleopatra: Ruling in the Shadow of Rome, The Rosen Publishing Group 2003, ISBN 0-8239-3591-4, pp. 26–32
  • Prudence J. Jones, Cleopatra: The Last Pharaoh, Haus Publishing 2006, ISBN 1-904950-25-6
  • Lucanus, The Pharsalia of Lucan, Translated by Henry Thomas Riley, H. G. Bohn 1853
  • Julius Caesar, The Civil War, Translated by Jane F. Gardner, Penguin Classics 1976, pp. 161ff.


  Značajni stari Egipćani  
Vladari starog carstva: Narmer | Menes | Džoser | Sneferu | Khufu | Khafra | Menkaura | Pepi II
Vladari srednjeg carstva: Mentuhotep II | Mentuhotep IV | Senusret III | Amenemhat III | Sobekneferu
Vladari novog carstva: Hatšepsuta | Tutmos III | Amenhotep III | Akhenaton | Tutankamon | Ramzes I | Ramzes II
Ostali vladari: Psametikus I | Šošenk I | Piankhi (Pije) | Taharka | Ptolemi I | Kleopatra VII
Supruzi i supruge vladara: Tetišeri | Ahmos-Nefertari | Ahmos | Tije | Nefertiti | Ankesenpaten | Nefertari | Marko Antonije
Dvorski zvaničnici: Imhotep | Veni | Ahmos, sin Ebane | Ineni | Senemut | Ija | Maja | Juni | Maneto | Potinus