Postmodernizam

(Preusmjereno sa stranice Postmoderna)

Postmodernizam je evropski pravac u umetnosti, filozofiji, muzici i arhitekturi iz kraja 20. veka.

Majid Farahani
KNJIŽEVNOST

Pojam je prvi upotrijebio Žan Fransoa Liotar u svojoju knjizi O postmodernizmu. Osnovni je elemenat postmoderne pluralitet mišljenja.

Filozofija

uredi

Ovaj je pravac nastao kao reakcija na modernizam, kojemu se suprotstavlja, negirajući koncepciju jedine istine.

Stvaranje pluralitetne sredine često dovodi do nastanka paradoksa spojenih sa nekoliko pogleda na datu problematiku i pri tome se ulaže trud da se reše ovi teško rešivi paradoksi.

Literatura

uredi

Postmoderna literatura po pravilu označava literaturu koja je uslovljena vlastitom epohom. Radi se o tome da završava doba koje proizilazi iz hrišćanske tradicije, menja se životni stil, koji teži ka pluralizmu misli, čime se dolazi do filozofskih misli postmoderne.

Slikarstvo

uredi

Postmoderna umetnost trudi se da ponudi alternativu modernoj umetnosti i nastoji ponuditi dela koja nisu usmerena ka kulturnoj eliti. Ne znači da su dela razumljivija za širu publiku iako se to umetnici trude da postignu.

Arhitektura

uredi

U arhitekturi je pojam "postmodernizam" prvi upotrebio arhitekta Josef Hudnut u naslovu svoga članka „Postmoderna kuća“. Osnovna je težnja u postmodernoj arhitekturi prevazilaženje elitizma u arhitekturi i prenošenje arhitekture u sferu razumljivu za laike.

Spoljašnje veze

uredi