Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 - Drugi jezici