Stranka nacionalnog oslobođenja (Kostarika) - Drugi jezici