Srpska demokratska stranka (Hrvatska) - Drugi jezici