Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije - Drugi jezici