Socijaldemokratska partija (Portugal) - Drugi jezici