Snovi, život, smrt Filipa Filipovića - Drugi jezici