Simbionistička oslobodilačka armija - Drugi jezici