Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Drugi jezici