Registar toksičnih efekata hemijskih supstanci - Drugi jezici