Popis državnih poglavara Sao Tomea i Principea - Drugi jezici