Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju - Drugi jezici