Njemačka vojna uprava u Belgiji i sjevernoj Francuskoj - Drugi jezici