Nacionalsocijalistička njemačka radnička partija - Drugi jezici