Nacionalno prelazno vijeće (Libija) - Drugi jezici