Nacionalni front oslobođenja Južnog Vijetnama - Drugi jezici