Mitogenom-aktivirana proteinska kinaza kinaza - Drugi jezici