Međunarodni standardni serijski broj - Drugi jezici