Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima - Drugi jezici