MKB-10 Poglavlje XVIII: Simptomi, znaci i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani drugde - Drugi jezici