Lotar I, car Svetog Rimskog Carstva - Drugi jezici