Dobrovoljačka antikomunistička milicija - Drugi jezici