Deklaracija o proglašenju države Izrael - Drugi jezici