Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice - Drugi jezici