Balistička raketa intermedijernog dometa - Drugi jezici