Razlike između izmjena na stranici "Finansijska tržišta"

Obrisano 20 bajtova ,  prije 10 godina
m
razne ispravke
m (r2.7.1) (robot Dodaje: pt:Mercado financeiro)
m (razne ispravke)
 
=== Značaj finansijskih tržišta ===
 
Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji i najosetljiviji deo ukupnog ekonomskog i finansijskog sistema svake zemlje. Ona omogućavaju normalno i nesmetano funkcionisanje nacionalne ekonomije. Na njima se odražavaju sva zbivanja u realnim tokovima društvene reprodukcije. Ona predstavljaju jedan od osnovnih postulata tržišne privrede.
 
 
==== Funkcija povezivanja ====
 
Finansijska tržišta, kao organizovana mesta na kojima dolazi do susretanja ponude i tražnje za različitim oblicima finansijskih instrumenata, omogućavaju povezivanje investicionih subjekata, kojima nedostaju finanijska sredstva, i štednih subjekata, koji raspolažu viškovima finansijskih sredstava.
 
==== Alokativna funkcija ====
 
Finansijska tržišta omogućavaju alokaciju slobodnih finansijskih sredstava, usmeravanjem tokova finansijskih sredstava od onih subjekata koji raspolažu viškovima sredstava ka onim subjektima kojima ta sredstva nedostaju.
 
==== Funkcija razvoja ====
 
Finansijska tržišta doprinose privrednom razvoju, jer dovode do povećanja mobilnosti finansijskih sredstava.
 
==== Funkcija efikasnosti ====
 
Preko finansijskih tržišta omogućava se efikasno korišćenje finansijskih sredstava jedne nacionalne ekonomije, čime se obezbeđuje efikasnije poslovanje u privredi.
 
==== Funkcija određivanja cene finansijskih sredstava ====
 
Na finansijskim tržištima se određuju cene finansijskih sredstava, odnosno obrazuju se cene korišćenja finansijskih sredstava.
 
==== Funkcija smanjenja troškova ====
 
Finansijska tržišta omogućavaju smanjenje troškova spajanja subjekta koji želi da proda, sa subjektom koji želi da kupi određeni finansijski instrument. Takođe, dolazi i do smanjenja troškova u vezi sa pribavljanjem određenih informacija koje se mogu dobiti na finansijskim tržištima.
 
==== Funkcija pouzdanosti ====
 
Finansijska tržišta omogućavaju da se smanjuje rizik iz poslova koji se obavljaju na ovim tržištima.
 
=== Vrste finansijskih tržišta ===
 
Postoji veći broj kriterijuma za podelu finansijskih tržišta pa, samim tim, i više vrsta finansijskih tržišta.
 
==== Podela prema roku dospeća ====
 
Glavna podela finansijskih tržišta je ona koja ih svrstava u dve osnovne kategorije, s obzirom na rok dospeća finansijske aktive kojom se trguje na finansijskim tržištima:
* ''[[tržište novca]]''
 
==== Podela prema području koje pokrivaju ====
 
Polazeći od mesta na kome se transakcije obavljaju i područja koje pokrivaju, finansijska tržišta se mogu podeliti na:
* ''lokalna tržišta''
 
==== Prema pravu koje se nalazi u njihovoj osnovi ====
 
Sa aspekta prirode prava koja se nalaze u osnovi [[finansijski instrumenti|finansijskih instrumenata]] kojima se trguje, razliku se:
* ''tržišta osnovnih [[hartije od vrednosti|hartija od vrednosti]]'' (tržište instrumenata duga, i tržište vlasničkih instrumenata)
 
==== Podela prema vremenu plaćanja i isporuke ====
 
Polazeći od vremena plaćanja i isporuke finansijske aktive, razlikuju se:
* ''promptna tržišta''
 
==== Podela prema prirodi transakcije ====
 
Polazeći od emisije hartija od vrednosti, odnosno od prirode transakcije, razlikuju se:
* ''primarna tržišta''
 
==== Podela prema prometu ====
 
Sa aspekta prometa, razliku se:
* ''berzanski promet i tržišta''
 
==== Podela prema organizacionoj strukturi ====
 
Imajući u vidu organizacionu strukturu, finansijska tržišta mogu biti:
* ''aukciona finansijska tržišta ''
 
==== Podela prema finansijskim tokovima ====
 
S obzirom da postoje direktni i intermedijarni finansijski tokovi, postoji i podela finansijskih tržišta na:
* ''direktna finansijska tržišta''
 
==== Podela prema organizovanosti mesta na kojima se trguje ====
 
U zavisnosti od stepena organizovanosti mesta na kojima se finansijsko-tržišne operacije ostvaruju, razliku se:
* ''organizovana tržišta''
 
==== Podela prema tipu finansijske aktive ====
 
Pored opšte i globalne podele finansijskih tržišta, postoji dalja njihova segmentacija na specijalizovana tržišta. Polazeći od finansijske aktive kojom se trguje, razlikuje se pet osnovnih segmenata finansijskih tržišta:
* ''[[tržište novca]]''
 
=== Vidi još ===
 
* [[finansijska aktiva]]
* [[finansijske institucije]]
177.192

izmjene