MKB-10 Poglavlje V: Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja: Razlika između izmjena

m
m (Bot: popravljanje preusmjeravanja)
** <span id="F22.8">F22.8</span> Druga stalna sumanuta stanja
** <span id="F22.9">F22.9</span> Stalno sumanuto stanje, nespecifično
* '''<span id="F23">F23</span> AkutnaAkutni i prolaznaprolazni mentalnapsihotični oboljenjaporemećaji'''
** <span id="F23.0">F23.0</span> Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije
** <span id="F23.1">F23.1</span> Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije